Oskarshamn

Demokratiprojekt avslutat

Efter 15 år av lokal kompetensbyggnad kring slutförvaret så avslutades projektet på onsdagen.
- Som sista natten med gänget, säger ordföranden i Säkerhetsgruppen.

På onsdagen avslutades LKO projeketet - Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - ett 15 år långt demokratiprojekt där politiker, lekmän och intresseorganisationer följt och styrt SKBs arbete i kommunen med att planera för ett slutförvar av utbränt kärnbränsle.

Då SKB nu valt Östhammar som slutförvarskommun istället för Oskarshamn så är LKO gruppernas arbete avslutat.

- Gårdagen kändes som sista natten med gänget, sa Rigmor Eklind som är orförande i Säkerhetsgruppen och som har varit med under 15 år.

Kommunstyrelsen ordförande Peter Wretlund säger att de erfarenheter i demokrati som arbetats fram i LKO projektet och som fått internationell uppmärksamhet går att ta till vara på i andra frågor. Exempelvis då kommunen nu ska planera för de 1,5 miljarder de fick i mervärdesavtal för det arbete de lagt ner genom åren i slutförvarsarbetet.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se