Kalmar län

Snus - inte så farligt som man trott

En ny stor rapport från Malmö tillbakavisar misstankarna om att snusning skulle öka riskerna för hjärtsjukdomar.

Det ger nytt bränsle till konflikten om snusets farlighet och nu startar svenska forskare ett projekt för att försöka ta fram en gemensam syn på snusets hälsoeffekter, skriver Svenska Dagbladet.

Malmörapporten har gjorts av professor Bo Hedblad vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet och bygger på en studie av kost och cancer med 27 000 deltagare som genomfördes under 1990-talet. Nu har forskarna identifierat snusarna i gruppen och konstaterat att förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar bland dessa inte var förhöjd under en tio år lång uppföljningsperiod.

En annan svensk forskargrupp ska nu försöka skapa klarhet i frågan om snusets farlighet. I ett projekt vid Karolinska Institutet (KI) ska samtliga studier i ämnet samlas in och analyseras.

TT