Kalmar län

Församlingen avgör din kyrkoavgift

Det kan vara stor skillnad på kyrkoavgiften mellan olika församlingar, trots att de ligger nära varandra geografiskt. På flera håll kan du med en medelinkomst få betala över tusen kronor mer i skatt per år.

- Det är ju fel tycker man, det ska väl vara lika överlag, säger Mona Åkesson som bor i Hagby utanför Kalmar och betalar mer än många andra.

Det är delvis på grund av den höga avgiften som hon betalar så mycket. På hennes inkomst dras i år en kyrkoavgift på 1 krona och 59 öre på varje hundralapp hon tjänar. Om Mona har en medelinkomst på 220 000 kronor, alltså snittet i landet, så betalar hon nästan 1800 kronor mer per år än en person som bor i Förlösa någon mil norrut. Förutsatt att båda är medlemmar i Svenska kyrkan.

Åke Brandin är ordförande i kyrkonämnden i Mona Åkessons församling Hagby utanför Kalmar. Han menar att olika församlingar har olika förutsättningar och att det är anledningen till att kyrkoavgiften skiljer sig åt beroende på vart man bor.

Om församlingen består av små byar med lite folk och samtidigt har gamla och värdefulla kulturbyggnader som kostar mycket pengar, så blir kyrkoavgiften högre menar han.

Kristoffer Örstadius
kristoffer.orstadius@sr.se