Vimmerby

Kommun inför rätta för mobbing

Barn- och elevombudet (BEO) gör rättssak av fallet med en pojke i Vimmerby som under flera år mobbades på sin skola.

Redan i januari begärde BEO ett rekordstort skadestånd av Vimmerby kommun på 285 000 kronor. Men kommunen anser att de gjort tillräckligt och vill inte betala. Därför stämmer nu BEO kommunen inför domstol.

Av stämningsansökan till Kalmar tingsrätt framgår att pojken vid flera tillfällen misshandlats av andra elever och dagligen utsatts för allvarliga övergrepp.

Vid ett tillfälle fick pojken ett knytnävsslag över munnen vilket ledde till sjukhusbesök. Vidare har andra elever stoppat snö i pojkens skor så att han fick gå hem i bara sockarna. Elever har spottat på hans kläder, bombarderat honom med snöbollar, sjungit nidvisor och låtit honom sitta ensam i matsalen.

-Beloppets storlek hänger samman med att pojken utsatts för allvarliga övergrepp dagligen. Det rör sig också om grovt våld. I de här situationerna har skolorna ett absolut ansvar att ta tag i problemet, säger BEO Lars Arrhenius.

Pojken som nu är i 15-årsåldern har bytt skola och mår bättre i dag, enligt Lars Arrhenius.