Hultsfred

Sparkrav klubbat i Hultsfred

Det omtalade besparingskrav på 30 miljoner kronor klubbades igenom under fullmäktigemötet i Hultsfreds kommun på måndagskvällen.

Sparkravet innebär bland annat att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får besparingskrav på 12 miljoner kronor vardera. Dessutom minskas kommunens investeringsbudget från 40 till 35 miljoner kronor.

Tidigare har barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson sagt att flera småskolor skulle hotas av nedläggning om sparkravet röstades igenom.

Varje nämnd och förvaltning i Hultsfreds kommun fick också uppdraget att ta fram förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar av sparkravet, som budgetberedningen sedan ska använda i det kommande budgetarbetet.

När budgetberedningen fått in konsekvensbeskrivningarna från nämnderna och förvaltningarna i slutet av sommaren, kommer medborgarsamtal att inledas i kommunen. Detta för att möta kommuninvånarnas önskemål.

2010 års budget spikas på kommunfullmäktige i november.

Under allmänhetens frågestund under fullmäktigemötet, väcktes frågan om en eventuell skattehöjning i kommunen. Kommunalrådet Kira Berg säger till Sveriges Radio Kalmar att man i dagsläget inte kan utesluta en skattehöjning, men att konsekvensbeskrivningarna och medborgarsamtalen förhoppningsvis ska ge oss svar på tal.

Prognosen för LSS, kostnadsutjämning mellan kommuner, presenterades också under mötet. Enligt den prognosen skulle Hultsfreds Kommun behöva spara ytterligare 5,3 miljoner kronor, säger Kira Berg till Sveriges Radio Kalmar. Så utöver sparkravet på 30 miljoner kronor, återstår alltså nästan 17 miljoner kronor att spara för kommunen,  för att komma i balans i budgeten igen.

- Det är bara prognoser, så vi hoppas på den nya skatteunderlagsprognosen som presenteras i augusti, säger Kira Berg.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se