Kalmar län

Agerar olika med flyktingungdomar

Kommunerna som tar emot ensamkommande flyktingungdomar agerar olika när det visar sig att barnens ålder inte stämmer. I några fall har det förekommit att ungdomarna uppger att de är under 18 men i själva verket är betydligt äldre.

I Kalmar, där kommunen har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 24 asylsökande eller de med uppehållstillstånd under 18 år, har man haft fall där man misstänker och konstaterat att åldern inte stämmer och valt att inte rapportera detta säger Ola Svensson som är ansvarig för boendet.

- Anledningen är ju att vi vet ju inte helt enkelt. Vi vet inte vad de har för ålder, och att bestämma ålder ligger ju på Migrationsverket, säger Ola Svensson.

Även om ni haft misstankar att det här stämmer inte?

- Någon gång har vi haft samtal med killen isåfall och försökt få honom att äldreförklara sig själv, men inte med någon direkt länk till Migrationsverket, säger Ola Svensson.

Efterlyser riktlinjer

Det är bara de som är under 18 år som får bo på de boenden som är vikta för ensamkommande flyktingungdomar. Och från Kalmar kommuns sida efterlyser man nu handledning och riktlinjer till hur de ska hantera de fall med asylsökande ungdomar där ungdomarna inte visar sig vara under 18 år. 

Kalmar har allstå inte rappoterat in till Migrationsverket om sina misstankar. I Västervik vill man inte ta upp frågan på bordet överhuvudtaget. Men i Mörbylånga där kommunen tar emot 10 ensamkommande ungdomar, har kommunen rapporterat in några fall.

- Vi har väl haft ett eller två sådana här fall där det kommit fram att personen dels haft andra identiteter och dels blivit omklassade av Migrationsverket, säger Jonas Jansson tf Socialchef i Mörbylånga kommun.

Och han tillägger att ungdomar mellan 15 och 25 år är ganska svårbedömda att avgöra ålder på.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se