Nybro

Otillräckligt med förskoleplatser i Nybro

Nybro kommun hade inte tillräckligt med förskoleplatser under våren. Det hävdar Skolinspektionen som nu ska utreda om kommunen brutit mot lagen.

Nybro kommun kunde inte tillhandahålla plats till alla barn, vars föräldrar hade anmält behov av plats i november året innan.

Kristoffer Örstadius
kristoffer.orstadius@sr.se