Vimmerby

Fotosamlingar som kommunen fått - allmän handling eller ej?

En kommunal konservator i Vimmerby ber Justitiekanslern att reda ut om privata fotosamlingar som lämnas in som gåva till kommunen blir allmänna handlingar som kan begäras ut av vem som helst.

De händer att kommunen får gamla fotonegativ på glasplåtar eller pappersdokument som är av lokalhistoriskt intresse.

Men Vimmerby kommun vet idag inte hur man skulle ställa sig om någon vill ta del av dessa och ber nu alltså Justitiekanslern att reda ut problemet.

Kristoffer Örstadius
kristoffer.orstadius@sr.se