Viltolyckorna bara ökar

Antalet viltolyckor längs länets vägar ökade med drygt 20 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol.

Totalt i landet ökade viltolyckorna med 15 procent.

I länet rapporterades 1236 viltolyckor. Största ökningen stod vildsvinsolyckorna för. Under första halvåret rapporterades 131 sådana

Även olyckorna med älg och råddjur ökade markant. Råddjur finns med i i 75 procent av olyckorna.

 -Trots att antalet viltolyckor har ökat så har antalet omkomna människor minskat över tiden, vilket är en utveckling i rätt riktning säger Olof Ersgård, ordförande i Nationella Viltolycksrådet och f d länspolischef i Kalmar Län.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska till år 2018 minskas till hälften och detta från 2007 års nivå.

Länssiffror:

Totalt jan-juni -09: 1236 (1007 i fjol)

Rådjur: 952 (809)

Vildsvin  131 (93)

Älg   100  (80)