Kalmar län

Fler kvinnor i brandkåren

Fyrtio procent av de brandmän som anställs från år 2014 ska vara kvinnor. Det är ett av målen i det nya handlingsprogram som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

Men det är ett tufft mål att nå säger räddningschef Gert Friberg vid räddningstjänsten i Kalmar.

- Det låter bra, för alla arbetsplatser, även vår, mår bra av att ha båda könen representerade. Sen tror jag i och för sig att det är ett tufft mål att nå, säger Gert Friberg.

Målet är att 4 av tio brandmän som anställs ska vara kvinnor år 2014. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har tagit fram detta målet i sitt nya handlingsprogram.

I dag finns det närmare 5200 heltidsanställda brandmän i Sverige och av dom så är 76 kvinnor.

Men nu ska alltså brandman bli ett mer jämställt yrke. Och enhetschef vid MSB Håkan Axelsson tycker att målet är möjligt.

-Möjligt är det, men som sagt det finns en hel del kvar att jobba med. Vi säger inte att det här är en lätt uppgift, isåfall hade man lyckats under de tio åren som vi jobbat med det här.

- Det vi gjort tidigare är alldeles för bristfälligt, vi har satsat för lite resurser i den här frågan, att stimulera den här frågan, det är en tuff uppgift, säger Håkan Axelsson, till Sveriges Radio.

Frida Nielsen
frida.nielsen@sr.seReporter