Västervik

Byggboom - tomterna tar slut

Det råder byggboom i Västervik. Både i december förra året och i maj i år kom rekordmånga bygglovsansökningar in till Västerviks kommun.

Bygglovsärendena började för drygt tio år sedan att bli allt fler i Västerviks kommun. Sedan dess har antalet stigit för varje år som gått.

Idag får kommunen in drygt 1200 ärenden varje år. Det är nästan en fördubbling jämfört med åren i början av 2000-talet.

Att allt fler vill bygga i Västervik har gjort att kommunens byggtomter, som inte tillhör de exklusivaste, har tagit slut.

Samtidigt innebär efterfrågan att miljö- och byggnadsförvaltningen har svårt att hinna med alla ärenden. Många gånger går man över den satta gränsen gällande handläggningstiden på 60 dagar.

Karoline Ödell
karoline.odell@sr.se