Kalmar län

Många pappor deprimerade - fångas inte upp av sjukvården

Många pappor blir deprimerade efter att de fått barn, nära en av tio drabbas. Men för pappor är det betydligt svårare att få hjälp än för nyblivna mammor som drabbats av förlossningsdepression.

En brittisk studie visar att så många som nio procent av de nyblivna papporna drabbas av nedstämdhet eller depression vilket kan jämföras med mammorna som drabbas till cirka elva procent.

Men i Kalmar län arbetar man trots det bara med att fånga upp mammornas problem. Omkring två månader efter förlossningen erbjuds alla mammor som besöker barnhälsovården att göra ett test som visar om de behöver stöd från till exempel en psykolog. Och att testa alla mammor på det här sättet gör att man i tid kan fånga upp dem som har problem.  

- Det betyder att mamman tidigare kan friskna till och barnet får en chans att få en närvarande mamma, säger Monica Svensson är barnmorska och vårdutvecklare för barnhälsovården i södra länsdelen.

Det är alltså bara mammorna som gör testet. Papporna får själva söka upp hjälpen och det här är Monica Svensson är kritisk till.

-Jag tycker det är förfärligt egentligen. Frågar man en pappa så känner han sig nog inte så hemma som man i mödra- och barnhälsovården, säger Monica Svensson.

Sigrid Ingesson
sigrid.ingesson@sr.se