Kalmar län

GPS kan göra så att olyckorna ökar

Sjöfartsverket är orolig för att en ökad användning av GPS-apparater till sjöss kan leda till fler olyckor. Allt fler fritidsbåtsägare skaffar sig en så kallade GPS eller plotter för att lättare kunna navigera till sjöss. Men nu varnar Sjöfartsverket för att tekniken kan öka antalet olyckor till sjöss.

Den nya tekniken med GPS-navigering gör det möjligt att se sin position med stor precision och används allt oftare av i fritidsbåtar för navigering. Men nästan alla sjökort som GPS-apparaterna är laddade med är digitala kopior av sjöfartsverkets papperssjökort.

I många fall är informationen på sjökorten från sjömätningar som gjordes manuellt i slutet på 1800-talet, därför finns det många fel och brister i kartorna.

Men många båtägare är inte medvetna om problemet och sätter stor tilltro till tekniken. Svante Håkansson, nautiker på sjökortenheten, säger att han är tror att många kan råka illa ut om dem.

– Jag känner en oro att antalet olyckor kan komma att öka. Jag är lite förvånad att vi inte har fått mer rapporter om grundstötningar.

Senast för bara två veckor sedan gick en fritidsbåt på grund i skärgården utanför Arkösund. Man hade gått helt efter den GPS angivelsen som sjökortet som visade. Det skulle vara tillräckligt djupt men så plötsligt blev det tvärstopp. Som tur det var kom ingen till skada den gången men Svante Håkansson är rädd för att den typen av olyckor kommer att öka. Han tycker att fritidsbåtägare helst ska köra i de farleder som många andra båtar trafikerar och om man ändå ger sig på okända vatten ska man ha goda marginaler.

– Tar man till en säkerhetsmarginal på 100 meter då är det väldigt osannolikt att man stöter på nånting.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se