Västervik

Kommunen kan inte möta efterfrågan på tomter

Samtidigt som kommunen försöker locka allt fler att flytta till staden, kan man inte möta efterfrågan på tomter. De billigare tomterna är till och med helt slut.

Kommunens tomtkö består idag 204 objekt. De flesta vill ha mer exklusiva tomter nära havet, men många söker efter just billigare tomter.

- Vi försöker ta fram ännu fler tomter. Framför allt sådana som ligger i lägen där det kan kosta lite mindre, säger Emma Oscarsson, planchef på Västerviks kommun.

Sedan 2004 har efterfrågan på tomter i Västerviks kommun ökat kraftigt. Vad man från kommunens sida inte helt lyckats med genom åren är att få fram fler detaljplaner där det kan byggas. Därför är man idag inte i fas med efterfrågan.

Nu arbetar kommunen febrilt med att hitta nya tomter. Bland annat ska man se över översiktsplanen över hela Västervik, men det kommer ta flera år innan det finns billigare tomter att köpa.

- Förhoppningsvis får vi fram en detaljplan. Sen ska det ju budgeteras, så i dagsläget är det svårt att säga ett datum.

Karoline Ödell
karoline.odell@sr.se