Kalmar län

Få skriver egen remiss

Det är väldigt få patienter i Kalmar län som bokar tid hos specialläkare på sjukhus på egen hand. Detta trots att alla patienter har rätt att söka hjälp från en specialläkare innan en hus- eller allmänläkare på hälsocentralen skickar en remiss till sjukhuset.

En anledning till detta kan vara att Landstinget i Kalmar län inte uppmuntrar patienter att söka hjälp på egen hand.

Men Charlotte Celander, som fick fel behandling av en läkare på hälsocentralen i två år, berättar att hon fick rätt hjälp först när hon skrev en egen remiss. Nu tycker hon att fler ska våga söka hjälp på egen hand.

- Skriv en egen remiss. Tar de inte emot en så har man i alla fall gjort någonting, säger Charlotte Celander till SR Kalmar.

Charlotte Celander har en kroniskt inflammerad sköldkörtel, och hon känner sig därför ofta väldigt trött.

När hon upptäckte att hon var sjuk så sökte hon hjälp och vård från en allmänläkare på hälsocentralen, men när hon efter två års tid inte blev bättre ville hon ha ny medicin och hjälp av en specialistläkare.

Men när hennes allmänläkare inte gick med på att ge henne ny medicin eller skriva en remiss till en specialistläkare blev hon förbannad.

Charlotte Celander skrev då ett eget personligt brev - en så kallad egen remiss - till en klinik i Kalmar.

Till slut fick Charlotte Celander träffa en specialistläkare, som hjälpte henne att bli bättre.

Men trots att Charlotte fick rätt hjälp genom att skriva en egen remiss, tycker planeringschef Thomas Bergström på Landstinget i Kalmar län att patienter inte ska skriva egna remisser.

- Om alla skulle söka sig till sjukhusklinikerna så skulle det bli kaos i sjukhussystemet. De skulle inte ha någon möjlighet att ta emot alla patienter, säger Thomas Bergström.

Edina Hrustic
edina.hrustic@sr.se