EU-direktiv kan försämra vattenkvalité

EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra vattenkvaliteten kan tvärtom i värsta fall kunna innebära ett stopp för miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket.

Det säger man inom Lantbrukarnas riksförbund, LRF som är negativt inställda till den så kallade icke förändringsbestämmelsen. I den framgår att ett enskilt vattendrag inte får försämras av någon åtgärd.

LRF menar att detta skulle kunna stoppa åtgärder som förbättrar vattenmiljön i ett större område men försämrar den i närområdet.