Landstinget

Anmäls för att bryta mot organlag

Njurförbundet har anmält Landstinget i Kalmar län till Socialstyrelsen.

Anledning av att landstinget inte lyckats identifiera en enda möjlig donator under dom senaste tre åren och därmed har inga patienter med dåliga organ kunnat transplanteras.

Njurförbundet begär nu att Socialstyrelsens ska granskar hur Landstinget i Kalmar län uppfyller sina skyldigheter att medverka till omhändertagande av organ och vävnader för transplantationsändamål.