Kalmar län

Aga har blivit allt vanligare

Misshandel mot barn ökar kraftigt i Kalmar län, trots att det varit förbjudet sedan 30 år. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälningarna ökat med 70 procent de senaste 10 åren.

- Är det ett barn som är ett brottsoffer, så finns inte alla säkerhetsgarantier att det blir en snabb handledning, vilket kan betyda att sådant mål kan få vänta två-tre månader, säger Mona Eriksson, kriminalinspektör Mona Eriksson.

Det kan i sin tur innebära att barnet hotas och drar tillbaka sin anmälan.

Mona Eriksson säger dessutom att mörkertalet är stort.

Anna Törnkvist
anna.tornkvist@sr.se