Silver Tec vill ha bättre kommunikation

Silver Tec, de nya ägarna till pappersbruket i Silverdalen, eftersöker bättre kommuniktaion mellan länen för att förhindra att man ska drabbas av samma förödelse som den som i träffade i juli i samband med översvämningarna.
Länstyrelsen i kalmar har tidigare uttalat sig om att man hade bra kommuniktaion med Jönköpings län när situationen var som värst men Tomas Johansson, platschef på Silver Tec, säger till P4 Kalmar att den kommunikationen måste bli bättre om man ska förhindra yttreligare en katastrofer i framtiden. Vidare säger Tomas johansson att man på måndag kommer att lämna in en rapport till Länstyrelsen om reparationerna på dammluckorna och hur man i framtiden ska driva och sköta anläggningen.