Svenska Kraftnät ger preliminär rapport om elfel

En preliminär rapport från Svenska Kraftnät slår fast att det var ett snabbstopp av reaktor tre vid Oskarshamns kärnkraftverk, följt av ett haveri i ett ställverk utanför Varberg, som orsakade det stora strömavbrottet i södra Sverige den 23 september. Men det fanns fler andra faktorer som bidrog till situationen.
Det svenska elsystemet är nämlignen dimensionerat så att man ska ha 15 minuter på sig att återställa systemet efter en störning. Men mellan snabbstoppet i Oskarshamn och haveriet i Varberg gick bara fem minuter, och de båda händelserna tillsammans ledde till en spänningskollaps i södra Sverige.