Mindre fiskekvoter i år

Östersjöländerna avslutar idag sina förhandlingar i Litauens huvudstad Vilnius om fiskekvoterna för nästa år. Enligt vad TT erfar väntas den totala kvoten för torsk i Östersjön bli mindre i år. Från 75 000 ton till 61 600 ton. Men sänkningen är ändå betydligt blygsammare än vad Internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn har rekommenderat med en högsta gräns på 43 000 ton.