Kugghjulsskyltar fungerar inte

De nya skyltarna på Ölandsbron som uppmanar till kugghjulsprincipen vid reparationerna fungerar inte tillräckligt bra. Vid trafikpolisen i Kalmar har klagomål kommit in efter att allt fler bilister enbart kör i det vänstra av de två körfälten. Detta för att slippa byta körfält när man kommer fram till de tillfälliga broarna. Men för bilister som inte känner till vägbygget och som vanligt kör i högra körfältet, innebär detta problam då de inte blir insläppta i vänster körfält när körfälten trycks ihop till ett.