Vårdenhet tömd på grund av patientvåld

En vårdenhet i Hultsfreds kommun har tömts på alla vårdtagare utom en. Det är en kvinna som varit så våldsam att fortsatt normal verksamhet blivit omöjlig. Tills ny plats hittats åt kvinnan har övriga vårdtagare omplacerats eller fått flytta hem. Missförhållandena har pågått en längre tid och vaktbolag har fått hyras in för att hålla ordning. Flera i personalen har sjukskrivit sig för att dom inte orkade med situationen.