Över 8000 namn för en staty över Astrid

I dag överlämnades en 106 meter lång lista med över 8000 namnunderskrifter till kommunalrådet Leif Larsson i Vimmerby. Med namnunderskrifterna vill man visa att det finns ett brett folkligt stöd för en staty av Astrid Lindgren på torget i Vimmerby.
Leif Larsson sa när när han fick namnlistorna att han är glad att det finns ett sådant stort intresse i den här frågan och att det är en styrka med så många namn på listan