Tullen och tinget vanliga motioner i länet

I dag går den allmänna motionstiden i riksdagen ut och klockan 12 i dag så hade det kommit in 154 motioner från länets riksdagsmän. Meste motionären var som vanligt Agne Hansson från Gamleby med 34 motioner. Den fråga som i år förenade riksdagsmännen på länsbänken är frågan om tingsrätternas och tullens organisation i länet.