Färre fordon över bron under Skördefesten

Trots milslånga köer över Ölandsbron var det färre antal fordon som tog sig över till Öland vid Skördefesten i år än förra året. Knappt 30 000 fordon körde de 6072 metrarna över bron från Kalmar till Öland i år under Skördefests-helgen, mot drygt 35 000 fordon i fjol.
Men förra året pågick inte några vägarbeten på bron, och därför var köerna inte riktigt lika långa.