Inspektion av kemikalier på företag

Mängder av företag som sysslar med kemikalier kommer att besökas av arbetsmiljöinspektörer i slutet av månaden. Det i samband med europeiska arbetsmiljödagen som 300 företag, främst inom bygg och trävaruindustrin i småland ska undersökas för att se hur de sköter kemikaliehanteringen. Vid kontrollen kommer man att kontrollera vilka kemikalier företagen har, hur man anvädner dem och om det går att byta ut några mot andra mindre farliga.