Gemensam scen för lokalt teaterfolk

Ett nytt gemensamt teaterhus för alla lokala amatörteatergrupper kan vara på gång i Kalmar. Flera amatörgrupper har länge haft problem med lokaler, framför allt har man saknat en lokal till ett rimligt pris där man kan spela inför publik. Just nu är det tre teaterföreningar i kommunen som diskuterar frågan bland annat med kultur- och fritidsförvaltningen eftersom de hittat en mycket passande lokal i stadsdelen Funkabo.
Idén med ett eget gemensamt teaterhus är flera år gammal men man behöver kommunens stöd. På måndag ska man träffa kultur- och fritidschefen.