Medling mellan brottsoffer och förövare i Nybro

Nybro kommun är på väg att införa medling mellan unga brottslignar och deras offer. Det för att förhoppningsvis få ungdomar på väg in i brottslighet på bättre tankar, samtidigt som offren får en chans att bearbeta det som hänt.
Tre personer från kommunen har varit på kurs för att lära sig hur man gör för att sammanföra brottslingen och offret på ett bra sett. Benny Bäcklund som är behandlingsassistent säger till P4 Kalmar att kursen var mycket nyttig och att han hoppas att man snart ska kunna komma igång med medlingen.