Riksdagsledamöter mot tingsrättsnedläggningar

Det räcker inte med en domstol i Kalmar län. Det menar Agne Hansson och Sverker Thoren som är riksdagledamöter från Kalmar län som lämnat in en motion där man vill att regeringen ska se över domstolsväsendet i landet. I motionen föreslår man bland annat att de i framtiden ska finnas en gemensam tingsrätt för Oskarshamn och Västervik. Samtidigt som man behåller tingsrätten i Kalmar.