Cancerfallen ökar

Antalet cancerfall ökar i regionen, bland annat blir lungcancer allt vanligare bland kvinnor. Det här visar en rapport från sydöstra sjukvårdsområdet där insjuknandet i cancer under förra året har sammanställts.
Undersökningen är gjord bland Östergötlands, Jönköpings och Kalmars 970 000 invånare och den visar sig att 2770 nya cancerfall upptäckts bland män och 2592 bland kvinnor. Det är en ökning sen förra året med lite drygt 300 fall. Bland män är prostatacancer vanligast, drygt 850 män fick sjukdomen under 2002. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Under 2002 rapporterades drygt 760 nya fall i regionen. Till skillnad mot prostatacancer är bröstcancer vanligt även bland yngre och de flesta insjuknar före 65 års ålder. Rapporten visar också att lungcancer blir allt vanligare bland kvinnor. De flesta som fick lungcancer före 60 års ålder var kvinnor och sjukdomen är i hög grad relaterad till rökning.