Internationell kvinnoförening startad

Kalmar har fått en ny internationell socialdemokratisk kvinnoförening. En av initiativtagarna, som också blivit föreningsordförande, är den socialdemokratiska kommunpolitikern Dzenita Abaza.
Dzenita vill att föreningen ska vara en mötesplats för kvinnor, både invandrarkvinnor och infödda svenskor, där man kan utbyta erfarenheter. Hon vill också att föreningen ska kunna påverka samhället i frågor som bland annat rör integration och kvinnors sociala situation.