Mjölkbönder rasar mot Arla

Sen dansk-svenska mejerikoncernen Arla beslutat att sänka ersättningen till de bönder som levererar mjölk, jäser nu missnöjet bland Arlas medlemmar, det rapporterar Sveriges Radio Östergötland. Ove Isacsson, mjölkbonde på Vikbolandet, säger att medlemmarna är fly förbannade och att det råder upprorsstämning nu. Många bönder har det svårt och den sänkta ersättningen tar bort all framtidstro.
Flera namnsinsamlingar pågår för att tvinga fram extra kretsmöten och i norrköpingkretsen har så många skrivit på att ett möte kommer att hållas. Inom loppet av en vecka fick Ove Isacsson ihop 63 namnunderskrifter bland norrköpingskretsens 175 medlemmar, och det räcker med råge för att driva fram ett extra kretsmöte i slutet av oktober. Namninsamling pågår även i Linköping, och i kretsarna i Närke och Sörmland är de redan klara. Det är fyra år sedan medlemsägda Arla gick ihop med danska MD Foods och bildade det nya Arla Foods. Även om medlemarna i Arla godkände fusionen har det funnits en stark skepsis mot det danska inflytandet. Arla som förut sålde mjölken i Sverige, ska nu exportera halva produktionen. Det kräver investeringar och ökad lönsamhet. I våras höjde Arla mjölkpriset i butikerna. Första oktober sänkte företaget ersättningen till bönderna med 16 öre per kilo mjölk. Genom de extra kretsmötena hoppas upprorsmakarna påverka Arlas representskap i Danmark i december. Men det finns tankar på att bryta sig ur Arla och starta eget, säger Ove Isacsson