Adopterade mer självmordsbenägna

Självmordsrisken är högre för adopterade och fosterhemsbarn och de löper fyra gånger högre risk att begå självmord än andra jämnåriga. Det visar en undersökning vid Socialstyrelsen.
I jämförelsen har forskare undersökt dödsfall i åldrarna 13-27 år med hjälp av olika register. Jämförelsen omfattade 12 000 internationellt adopterade och 6 500 långtidsplacerade fosterbarn. De har jämförts med samtliga 955 000 individer i samma åldersgrupp. Den högre självmordsrisken för adopterade kan bero på sviter av separationer i tidiga barnaår enligt undersökningen som presenterades i Dagens Nyheter på onsdagen.