Polis från Nybro får nytt stipendium

Polisinspektör Eva Wettborg, som är född i Nybro men arbetar i Stockholm, får ett nyinstiftat polisstipendium som förre förbundsordföranden i IOGT och chef för Brottsförebyggande centrum i Stockholm, Kjell E Johanson delar ut på uppdrag av förre vice statsministern Margareta Winberg.
Eva Wettborg är bland annat samordnare för Operation Kvinnofrid. Stipendiet som är på 5000 kr skall varje år delas ut till en polis som gjort betydelsefulla insatser för kvinnofrid.