Problemhus i Västervik kan tvångsförvaltas

Fastighetsägaren Sylvia Johansson i Västervik riskerar nu att förlora flera av sina hyreshus i Västervik sedan hyresgästföreningen krävt tvångsförvaltning av några av husen. Detta sedan skadegörelse och brist på underhåll gjort husen i stort obeboliga.
Sylvia Johansson säger att det känns fruktansvärt att gå miste om sina hus nu. - Jag har varit slö, men inte heller haft resurser att ta itu med husen, säger Sylvia Johansson till P4 Kalmar. Men enligt henne är det ytterst samhällets fel, att ingen kunnat ta tag i de missbrukare och psykiskt sjuka som bott i husen. Den 28 oktober kommer ärendet upp i hyresnämnden.