Kraftiga neddragningar i Hultsfredsskolor

93 tjänster kommer sannolikt försvinna inom barn- och utbildningssektorn i Hultsfred när 27 miljoner kronor ska sparas.
Det stora sparpaket har nu godkänts av nämnden och det innebär att 37 tjänster försvinner inom barnomsorgen, 36 inom grundskolan och 15 på gymnasiet. Dessutom försvinner en rektorstjänst och en tjänst på musikskolan fram till 2006. Målet är att inga skolor ska läggas ner. Sparförslaget innebär också att antalet bibliotek i Hultsfreds kommun minskas från sju till två. Kvar blir bara biblioteken i Hultsfred och Virserum.