Dystra dödssiffror i trafiken för länet

September blev en dyster månad i trafiken både på riks- och länsnivå. I hela landet omkom 42 människor i trafiken varav 3 förolyckades i Kalmar län, motsvarande siffror i september förra året var 32 i landet vilket medan Kalmar län då var helt befriat från dödsolyckor.