Oskarshamn rättar till misstag

Kommunstyrelsen i Oskarshamn har beslutat att ge barn och utbildningsnämnden 1,9 miljoner kornor i år och 3,6 miljoner nästa år som kompensation för de pengar som av misstag gick till den allmänna kassan. Pengarna plockas inte från någon annan verksamhet utan kommunen räknar med att skatteunderlaget kommer att öka eftersom man har en positiv befolkningsutveckling.