Företag brister i kemikaliehanteringen

Många företag Småland och Blekinge har stora brister i hanteringen av farliga kemikalier. Det visar en inspektion av 230 företag som gjorts under två dagar av Arbetsmiljöinspektionen. 150 av dem visade på brister och det handlar ofta om att man inte vet hur man ska hantera de farliga ämnena företaget har och vilka föreskrifter som finns.