Kalmar

Länstrafik vill ta över Öresundståg

Länstrafiken i Kronoberg vill ta över Öresundstrafiken mellan Alvesta och Kalmar från SJ. Det skulle innebära att även resenärer från Kalmar - Nybro och Emmaboda skulle omfattas av öresundstaxan.

Ett övertagande skulle innebära att länstrafiken i Kronoberg skulle ha hand om hela sträckan från Malmö till Kalmar, istället för, som det är idag, bara mellan Köpenhamn till Alvesta.

Det skulle sänka tågpriset för exempelvis pendlare från länet som pendlar längre bort än Alvesta, där öresundstaxan börjar ifrån idag, menar trafikdirektör för länstrafiken i Kronoberg, Thomas Nilsson. Han ser dock en annan detalj som den största fördelen för resenärerna.

- Det skulle bli ett enhetligt system, säger han. En biljett istället för två. Nu får man två biljetter, vilket ger en känsla av att man ska byta tåg. Men det är samma tåg, bara personalen som byts ut.

Att ett övertagande skulle förändra antalet avgångar från Kalmar tror inte Thomas Nilsson.

Ansökan kommer att lämnas in inom en månad. Möjlighet om övertagande har det blivit efter det att regeringen öppnat för andra aktörer på Kust till kust-banan.

Simon Leijnse
simon.leijnse@sr.se