Mörbylånga

Först med barn i centrum

Barns perspektiv ska ställas i centrum i Mörbylånga kommun, detta sedan kommunen blir först i länet att tillämpa arbetsformen Barns behov i centrum.

Målet är att barn unga som har olika problem och som behöver samhällets stödinsatser ska ges samma chans i livet som andra barn.

Mörbylånga har fått en speciell licens utfärdad av socialstyrelsen för att få tillämpa metoden.

Visionen är att barn och unga som behöver socialtjänstens insatser ska ha samma chanser i livet som alla andra barn i samhället. Systemet sätter barnets behov i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose dem, samt faktorer i omgivningen.

Socialtjänsten i Mörbylånga kommun har, som första kommun i länet, fått permanent licens från Socialstyrelsen i arbetsmetoden som heter BBIC - Barns Behov i Centrum.

BBIC-systemet gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser strukturerat, med barnets behov i centrum. Syftet är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.

Bosse Nilsson
bosse.nilsson@sr.se