Regionförbundet agerar mot statlig flytt

Inget annat län i landet har så få sysselsatta inom den statliga sektorn som Kalmar län. Snittet i landet är att 4,7% av befolkningen arbetar heltid inom en statlig myndighet - här i länet är den siffran 2,5%. Och med förslag om att flytta ännu fler statliga verk från länet, tullen, tingsrätter och fängelser, så säger Regionförbundets ordförande Anders Åkesson att något måste göras och han planerar nu en ett kraftfullt agerande.
Åkesson säger att det med fler statliga myndigheter i länet skulle se mycket ljusare ut på arbetsmarknaden och vi skulle ha ca 3 000 arbetstillfällen extra. Men trenden att de statliga verken förläggs till Stockholm tvärtemot det beslut som tagits i regeringen. Sedan 1992 har nästan alla nya myndigheter placerats i Stockholm - och ingen i Kalmar län. Den första uppgiften blir nu att uppmärksamma politikerna i huvudstaden på vilket beslut de faktiskt har fattat och det ska ske genom en massiv uppvaktning av regering och riksdagsmän, och Anders Åkesson hoppas att hela länet står bakom initiativet. Inte minst näringslivet.