Kalmar

Dataproblem stör gymnasieskolor

Lektioner som fått ställas in och irriterade lärare. Så har terminen börjat på de tre kommunala gymnasieskolorna i Kalmar.

Stora dataproblem efter ett serverbyte under sommaren har gjort att undervisningen på t.ex medieprogrammet på Lars Kagg-skolan har fått ställas in vid några tillfällen eftersom eleverna inte har kunnat genomföra moment i praktiken.

Det har också funnits mer allmänna intrimningsproblem efter serverbytet och först efter nästa vecka kommer datatrafiken att flyta normalt på skolorna.

Förklaringen till problemen är dels att skolornas nätverk är stort med 3 600 användare och att serverbytet har genomförts med knappa ekonomiska resurser.

Störst har problemen varit på Lars Kagg-skolan som har dataintensiva utbildningar och där har problemen skapat irritation bland lärarna.

- Projektet ska inte vara klart förrän nästa vecka, men vi trodde att det skulle fungera bättre redan vid terminsstarten än vad det gjorde, säger Hans Gustavsson som är rektor på teknik-och fordonsprogrammen på Lars Kagg-skolan och ansvarar för IT-frågor på skolan.

Ann-Sofie Ottosson
ann-sofie.ottosson@sr.se