Kalmar län

Sluta-röka-resurser bäst i landet

Kalmar län har, tillsammans med Jönköping, bäst resurser för hjälp till tobaksavvänjning i landet.

Kalmar län har, tillsammans med Jönköping, bäst resurser för hjälp till tobaksavvänjning i landet.

Det framgår i en studie som Statens folkhälsoinstitut gjort. Studien har gjorts genom frågor 5000 läkare och distriktssköterskor runt om i landet. Hela 40 procent av de tillfrågade tycker att resurserna räcker till liten del, eller inte alls, av det avvänjningsstöd som behövs.

- Ja, svarar distriktssköterskan och tobaksavvänjaren Anette Jonsson på Stensö hälsocentral på frågan om resurserna i Kalmar län är tillräckliga.

Satsningen inom landstinget i Kalmar har skett på utbildning hos personalen kombinerat med att det i praktiken finns avsatt tid för just tobaksavvänjning. Tiden som är avsatt anpassas till antalet anmälda på respektive hälsocentral.

På varje hälsocentral finns en så kallad livsstilsmottagning där de som söker för någon typ av hälsoproblem får en bred bild och där ett helhetslivsmönster gås igenom. Det fångar upp även de som inte direkt söker hjälp för att sluta röka, så att de också får information. I många av landets län är just informationsdelen en brist, enligt studien, då många inte vet att de kan få hjälp på sin hälsocentral med att sluta röka eller snusa.

Anette Jonsson skulle dock vilja se en förbättring, och det är inom den förebyggande tobaksavvänjningen, att hindra att någon börjar.

- När de kommer till oss är de redan inne, säger hon och skulle vilja se fungerande förebyggande verksamheter på exempelvis skolor.

Simon Leijnse
simon.leijnse@sr.se