Hultsfred

Köp av Rock City brott mot lagen

Om Hultsfreds kommun köper fastigheten Rock City bryter man mot kommunallagen, menar en docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Kommunalrådet tycker däremot att det inte är något konstigt med affären.

Olle Lundin,docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger till Sveriges Radio Kalmars samhällsprogram Fokus att Hultsfred kommuns eventuella köp av Rock City direkt skulle bryta mot kommunallagen.

- Så vitt jag förstår köper kommunen en fastighet till överpris och det strider mot kommunallagen helt och hållet, säger han.

Det var igår som kommunen berättade att man tecknat en avsiktsförklaring om att köpa Rock City i Hultsfred för 24 miljoner kronor.

- Utgångspunkten i kommunallagen är att tillgångarna som kommunen har ska användas till kommuninvånarnas bästa som barnomsorg till exempel. Att dela ut pengar på det här sättet är fullständigt otillåtet.

Kommunalrådet Kira Berg (S) tycker dock inte att det är något konstigt med affären.

- Den här affären gör vi via Hultsfreds kommunala industriaktiebolag. Det är ett bolag där vi säljer och köper fastigheter, säger hon. Det här är inte första gången vi har gjort något sådant här inom kommunen.

Nick Näslund
nick.naslund@sr.se