Ålem

Tunneln under E 22 är på plats

Sent på lördagseftermiddagen sköts en 450 ton tung gång- och cykelunnel in under E 22:an vid Ålem. Tunneln var på plats vid 18-tiden.

Under söndagsmorgonen har asfalteringsarbtet över tunneln, uppe på själva vägbanan inletts

Bedömningen från projeklendnigen under söndagsmorgonen var att trafiken i bästa fall kan släppas på redan vid midnatt

Syftet med projektet är att göra gång- och cykelbanan säkrare mellan Ålems stationssamhälle och kyrkbyn.

Tunneln som väger 450 ton har byggts bredvid europavägen. Den här teknikst avancerade arbetmetoden används för att trafikanterna ska påverkas så kort tid som möjligt. Totalt har ett 60-tal Skanska-arbetare arbetat med tunneln under helgen. Under tiden E22:an är avstängd leds trafiken genom Ålems samhälle.

Projektet utförs av SKANSKA men finansieras av Vägverket, Regionförbundet och Mönsterås Kommun..