Kalmar län

Svårt hitta platser åt unga dömda

Sedan tre år tillbaka kan unga personer dömas till att göra samhällstjänst på en arbetsplats, så kallad ungdomstjänst.

Men många kommuner har svårt att hitta arbetsplatser åt ungdomarna.

Hälften av länets kommuner uppger att de har haft svårt att hitta arbetgivare där unga kan göra sin ungdomstjänst. 

- Reaktonen blir ju att man ogärna vill ha någon med kriminellt förflutet, säger Pernilla Lindqvist  som jobbar med ungdomstjänst i Emmaboda. Det har varit lite svårt att hitta platser. Det är det stora bekymret.

Under förra året dömdes 116 unga till ungdomstjänst i länet. Eftersom det är svårt att hitta platser kan det också innebära att det tar lång tid för ungdomarna att få göra ungdomstjänsten. I Emmaboda till exempel har unga fått vänta sex månader efter att de fått sin dom till dess att de får genomföra ungdomstjänsten.

Att strafformen fungerar bra däremot, tycker så väl socialsekreterare som ungdomarna som dömts till det.

"Sara", som egentligen heter något annat, har dömts för att ha slagit sönder flera busskurer. So straff dömdes hon till att städa busshållplatser.

- Det var verkligen att sota för det man gjort, säger hon. Det var jobbigt, men när det var över var det skönt.

Sigrid Ingesson
sigrid.ingesson@sr.se