Hultsfred

Så räddas Hultsfredsfestivalen

Framtiden för Hultsfredsfestivalen ser ut att vara räddad. Idag presenterade Hultsfreds kommun en ny avsiktsförklaring gällande samarbetet mellan Rockparty och Hultsfreds kommun.

- Det här är diskussioner som vi hållt med om sedan i somras, vi har vänt, vi har blött och stött på det här. Personligen och många mig tycker att den här lösningen vi har kommit fram med nu känns mycket bra, säger kommunalrådet (S) Kira Berg.

Den nya avsiktsförklaringen som väntas godkännas i kommunfullmäktige i nästa vecka innebär att Hultsfreds kommun genom sitt industribolag köper en stor del av aktierna i bolaget Rock City AB för 4,3 miljoner kronor - Och inte som tidigare när man ville köpa hela fastigheten Rock City för 24 miljoner kronor.

Dessutom ska kommunen köpa upp VA, El och viss infrastruktur som idag finns på festivalområdet och som idag ägs av Rockparty. Kommun går också in med sex miljoner kronor i aktieägartillskott till sitt industribolag.

Totalt handlar det om en summa på 8,6 miljoner kronor som själva kommunen står för och resten hamnar står det kommunala industribolaget för.

Rockpartys ordförande Lennart Beijer är nöjd med avsiktsförklaringen.

- Kommunen har verkligen satt ner foten, man har bestämt sig för att Hultsfred i fortsättningen också ska vara en festivalort, säger Lennart Beijer till Sveriges Radio Kalmar.

Det här kommer att hända:

* Hultsfreds kommun förvärvar anläggningar inom eventområdet enligt särskilt avtal till en köpeskilling om 2,6 miljoner kronor. Kommunen blir därmed ensam ägare till hela eventområdet. (Det handlar bland annat om VA, EL-ström, broar m.m)

* Istället för att Hultsfreds kommun genom sitt industribolag köper hela Rock City-Fastigheten, så köper industribolaget istället 42% av aktierna (för 4,3 miljoner kronor), och kommunen äger då totalt 91 procent av aktierna i Rock City AB. (Rockparty äger resterande 9%). Samtidigt ökar Hultsfreds kommun sin borgenslimit för lån på fastigheten Rock City, från 7,75 miljoner till 19,miljoner. (Bokfört värde på Rock City-fastigheten är 22 miljoner kronor)

* Industribolaget ska diskutera med Rockparty att starta ett nytt eventbolag. Och på så sätt också kunna säkerställa att det blir festivalverksamhet också i framtiden.

* Kommunen går också in med 6 miljoner kronor i aktieägartillskott i det kommunala industribolaget. Pengar som kommer belasta 2009 års bokslut i Hultsfreds kommun.

Anders Nyberg
anders.nyberg@sr.se