Öland

Fågelarter på Öland hotade

Flera av Ölands mest typiska fåglar kan försvinna. Antalet vadare på strandängarna har minskat kraftigt de senaste trettio åren och flera arter kan vara på väg att helt försvinna från ön.

Det visar en omfattande undersökning som länsstyrelsen och ornitologer genomfört.

- Flera av dom öländska klenoderna kan minska och till och med försvinna, säger Thomas Johansson som är biolog på Länsstyrelsen.

Brushane, rödspov och sydlig kärrsnäppa är alla illa ute. Precis som strandskatan, en svart fågel med lång röd näbb som trivs vid kusten och som för många turister är typiskt öländsk.

- Det är en verklig karaktärsfågel för området som kanske minskat med 70 procent sedan 1988, säger Thomas Johansson

De öländska strandängarna tillhör Sveriges bästa fågelmarker med mängder av fåglar.

Många trivs fortfarande och änder, svanar och gäss ökar i antal men det ser värre för vadarna där många arter minskar - kraftigt.

Den här undersökningen kan inte svara på varför och det innebär också att länsstyrelsen inte vet vad som kan göras för fåglarna .

Men det är verkligen en trend, strandängarna har undersökts flera gånger under trettio år, så det handlar inte om en tillfällig svacka.

Strandskatan till exempel halverades i antal mellan 1988 å 1998, och halverades igen fram till 2008

Men även om Thomas Johansson är orolig för flera av Ölands vadare hoppas ändå att just strandskatan ska kunna klara sig på ön.

- Rödspov är det värre med, där finns det kanske 70-80 par kvar i hela Sverige, där hälften av dom finns på Öland.

Leif Johansson
leif.johansson@sr.se